טופס הזמנה ללקוח – טיסות

 • פרטי המזמין

 • פרטי הזמנה

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • Date Format: DD slash MM slash YYYY
 • פרטי הנוסעים
  Date Format: DD slash MM slash YYYY
  חובה למלא את כל השדות לכל נוסע בדיוק כמו שמופיע בדרכון
 • מדיניות חברת התעופה בנושא משקל וכמות המזוודות ו/או אוכל משתנה מחברה לחברה ונקבעת בהתאם לסוג הכרטיס, מידע עדכני ניתן למצוא באתרי חברות התעופה. שינוי שם/איות לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלוםמשום שההגבלות והדרישות לגבי חופשה בטוחה מקורונה משתנות ממדינה למדינה וכן משדה תעופה למשנהו ובין חברות התעופה, אתם מתבקשים לבדוק מראש את ההנחיות לגבי הטיסה, עטיית מסיכה בה וכן לגבי התנאים לגבי יציאה מהארץ, חזרה אליה וכן כניסה ויציאה ממדינת היעד שלכם. בדקו מה האישורים שעליכם להשיג או אילו טפסים עליכם למלא כדי שהמעבר בשדה התעופה יעבור בצורה חלקה ושהחופשה שלכם תתחיל בנוחות ובצורה נעימה. תוכלו להתעדכן באתר משרד הבריאות https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel עלייה למטוס יכולה להיות מותנית בתנאים שייקבעו ע"י משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת אחרת . לפיכך. הנוסע מתחייב למלא אחר כל דרישה .אי מילוי התנאים ,ישלול כל זכות להחזר כספי ו/ או פיצוי.
כוח עליון החברה תהיה פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, פשיטת רגל ו/או חדלות פירעון ו/או הפסקת פעילות של מי מספקי השירות, תקלות טכניות ו/או כל נסיבה אחרת של כוח עליון שמעבר לשליטת החברה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי. מזג האוויר החברה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים במהלך החופשה. ביטוח-לתשומת ליבך, ההזמנה אינה כוללת ביטוח מכל סוג שהוא ועל כן על הנוסע לדאוג בהקדם לביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיך לרבות פוליסת ביטוח רפואי, ביטוח אישי וביטוח נסיעות לחו"ל. מומלץ מאוד(!) לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות הכוללת גם סעיף של ביטול טיסה מכל סיבה שהיא, וכן ביטוח מטען (כבודה) וזאת מיד בתום ביצוע ואישור ההזמנה. ככל שהלקוח בוחר על דעת עצמו שלא לבצע ביטוח, תחול האחריות הבלעדית על הלקוח. יובהר כי חברתנו אינה חברת ביטוח ועל כן, לקבלת ייעוץ אישי ורכישת פוליסה מתאימה יש לפנות לחברות הביטוח השונות מיד לאחר אישור ההזמנה כאמור.דרכונים ואשרות כניסה למדינה זרה באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום החזרה ארצה, כשהוא במצב שלם, תקין וללא קרעים או כתמים כלשהם, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות בהתאם לכל מדינת יעד ובהתאם לחוקיה (כולל למדינות בהן יש עצירת ביניים "קונקשיין"). כמו כן, מחובתו של לקוח לציין בפני החברה אם ברשותו דרכון זר שאינו ישראלי לצורך התאמה בגין המידע הדרוש לשם כניסה למדינה זרה. הכניסה למדינות שונות הינה בהתאם לדרכון אשר ברשות הנוסע, דין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. כל טיפול בדרכון, אשרה וכיו"ב הינו באחריות הנוסע בלבד. על פי הוראות משרד הפנים נוסע המחזיק בדרכון ישראלי או בתעודות מעבר ישראלי, חייב לצאת בעזרתו מהארץ, גם אם ברשותו דרכון נוסף שאינו ישראלי. באחריותו של כל לקוח למסור את כל המידע שברשותו, בכדי לוודא כי לא חלה עליו כל הגבלה ו/או מגבלה משפטית לצאת מגבולות הארץ. באחראיות הלקוח לבדוק כי דרכונו בתוקף, ויש עמו את כלל האישורים ואשרות הכניסה הנדרשים לצורך הנסיעה.טיסות טיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ("צ'רטר") ו/או טיסות סדירות, פרטיהן עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות חברות התעופה השונות ו/או שדות התעופה ו/או עקב אילוצים בלתי צפויים כגון תקלות טכניות, אף לאחר ביצוע ההזמנה, לרבות מבחינת מועדי ההמראה, מסלולי הטיסה ופרטי חב' התעופה המפעילה את הטיסה בפועל. באחריות הלקוח לוודא אם חלו שינויים בפרטי הטיסה ולהשאיר פרטי התקשרות לצורך עדכון בכל שינוי, ככל שאלו ימסרו ע"י חב' התעופה. נסב את תשומת לב הלקוח לחוק שירותי תעופה ולפיו המוביל האווירי ו/או הספק רשאי לבטל את כרטיס הטיסה ובלבד שמסר הודעה ללקוח לא פחות מ-14 ימים טרם מועד הטיסה.
הנני מצהיר כי קראתי את נוסח דמי הביטול והתנאים לעיסקה ואני מסכימ/ה להם . המחירים מבוססים על מחיר הדלק התעופתי כפי שהיה נכון ל- 1/02/2021 , ייתכנו שינויים במחיר אם ישתנה מחיר הדלק בכפוף למועד הטיסה בפועל.
 • פרטי חשבון בנק להעברה בנקאית:

  בנק הפועלים(12)
  סניף: 673
  מספר חשבון: 58362
  שם המוטב: עידן סרוסי

  תשלום בש"ח כפוף לשערי המרת מט"ח (שער אירו-מזומנים מכירה) של בנק הפועלים ביום התשלום.
 • בקשות לשינוי או ביטול ההזמנה יתקבלו אך ורק בדוא"ל לכתובת: info@lefkada.co.il